ŠKOLNÍ BAZÁREK

ŠKOLNÍ BAZÁREK

VE PROSPĚCH DENNÍHO CENTRA ŽIRAFA, KTERÉ NABÍZÍ PODPORU KLIENTŮM SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI, TZN. KLIENTŮM S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM NEBO S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

 

Denní Centrum Žirafa je sociální služba ambulantního typu s řádnou registrací. Sociální služba je určena dětem (uživatelům) s kombinovaným postižením, s mentálním postižením a uživatelům s PAS (poruchou autistického spektra). Věk uživatelů dle registrace od 1 roka do 26 let. Výrazně větší část uživatelů jsou děti s PAS. V současné době poskytují sociální službu 32 uživatelům. Jako jediná sociální služba pro děti v kraji poskytují vlastní dopravu ráno a odpoledne. Děti dopravují z různých míst Karlovarského kraje. Klientům zajišťují i povinné školní vzdělávání ve speciálních třídách, které jsou součástí sociální služby.

 

Současné prostory v Novém Sedle nevyhovují, jsou malé a Centru ŽIRAFA se naskytla možnost využívat prostory bývalé Základní školy v Bohaticích.

 

Objekt včetně zahrady chce využít pro stávající ambulantní sociální službu pro děti s autismem, mentálním postižením a kombinovaným postižením a zároveň rozšířit sociální službu o týdenní stacionář od října 2021.  Další službou je odlehčovací služba pro klienty s postižením.

Celý objekt i se zahradou byl předán v červenci 2018. Od té doby shání Centrum nemalé finanční prostředky k opravě a celkové úpravě, tak, aby prostory plně vyhovovaly k poskytování sociálních služeb. Centrum také zpracovalo dotační titul IROP. Bohužel tato limitovaná částka je nedostačující a na dokončovací práce je zapotřebí sehnat cca 400 000,- Kč.

Více informací o Denním centru ŽIRAFA“ https://dennicentrumzirafa.cz/#

Naše škola se rozhodla pod záštitou SRPDŠ uspořádat školní bazárek, jehož výtěžek bychom rádi předali Dennímu centru Žirafa. Děti by mohly za rozumnou částku prodat knihy, které přečetly nebo hry, které nepoužívají, také hračky, se kterými si nehrají. To všechno může jiným dětem udělat radost.

Částka, kterou škola získá, zase pomůže dobré věci. Děti se tím učí pomáhat a také finanční gramotnosti.

Přispějeme byť symbolickou částkou k dokončení rekonstrukce centra, aby se děti do opravených a vyhovujících prostor dostaly co nejdříve.

Centrum Žirafa má také transparentní účet, na který je možno přispět.

115-9560940237/0100

 

PLAKÁT