OVĚŘOVÁNÍ NÁVRATŮ ZE ZAHRANIČÍ

Zákonný zástupce by měl nahlásit telefonicky v sekretariátu školy (775 855 597), zda žák byl v posledních 14 dnech před návratem do školy v zahraničí. Pokud ne, neplatí pro ně žádné zvláštní podmínky. Pokud však v zahraničí byl, ověří škola, zda je žák platně očkován proti Covidu-19 nebo zda v posledních 180 dnech prodělal onemocnění Covid-19. Pokud ano, umožní jim přístup do školy. Pokud ne, bude muset škola zařadit zemi, ze které se žák vrátil, do kategorie zemí podle aktuálního seznamu Ministerstva zahraničních věcí.

Pokud se žák vrátil ze země zelené nebo oranžové (země s nízkým a středním rizikem nákazy), může být vpuštěn do školy ihned po návratu ze zahraničí. Do výsledku testu na Covid-19 je však povinen používat respirátor (nikoliv roušku). Test na Covid-19 musí být proveden do 5 dnů od návratu do ČR.

V případě, že se žák vrátil ze země světle nebo tmavě červené (země s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy) nebo země černé (země s extrémním rizikem nákazy), musí se podrobit samoizolaci a do výsledku RT-PCR testu, který ukončuje povinnost samoizolace, nemůže být vpuštěn do školy.

Tyto informace byly zveřejněny v aktualitě “Informace k provozu školy” z 24.8.2021 https://www.zsdukla.cz/?p=14460