Platby ve školní jídelně 2021/2022

Od 1.9.2021 se bude stravné platit ve školní jídelně inkasem z bankovního účtu.

Žádáme všechny rodiče, kteří nemají nastavené inkaso ze svého bankovního účtu, aby tak učinili.

Přes internet nebo ve své bance zadáte svolení k inkasu na číslo účtu školní jídelny 800 420 329/0800, limit 1000 Kč.

 

Toto svolení je třeba dodat vedoucí školní jídelny Jaroslavě Zahradníčkové, telefon 721 462 469.

Aby se mohli žáci stravovat ve školní jídelně od 1.9.2021, je nutné zaplatit na účet školní jídelny 800 420 329/0800 jednorázovou částku (jistinu) 700 Kč nejpozději do 30. srpna 2021 (záloha nebude z účtu automaticky stržena, její vyúčtování bude provedeno v červnu 2022 na konci stravovacího období).

Ceny obědů pro školní rok 2021/2022

1.kategorie děti do 6 let oběd 24 Kč

2.kategorie děti od 7 do 10 let 24 Kč

3.kategorie děti od 11 do 14 let 25 Kč

4.kategorie děti od 15 do 99 let 25 Kč

Zaměstnanci školy včetně důchodců 27 Kč.

Cizí strávníci 52 Kč.

Jistina pro strávníky 700 Kč.

 

V případě nejasností se obraťte na vedoucí školní jídelny p. Zahradníčkovou (tel: 721 462 469).