Vrácení peněz za ŠVP

V letošním roce se měla v náhradním termínu konat škola v přírodě v Růžené u Písku. Vzhledem k aktuálním epidemilologickým opatřením neproběhla ani v tomto školním roce. Poskytovatel ŠVP vrátil škole peníze, které budeme nyní vracet.

  1. Zákonní zástupci si mohou osobně vyzvednout peníze v sekretariátu školy vždy od 7.00 do 14.00 hod. ve dnech 9.6., 11.6., 15.6., 17.6., 22.6., 24.6., 28.6. a 29.6.2021.
  2. Žáci si mohou osobně vyzvednout peníze v sekretiriátu školy vždy od 7.00 do 14.00 hod. ve dnech 9.6., 11.6., 15.6., 17.6., 22.6., 24.6., 28.6. a 29.6.2021 v případě, že budou mít od zákonného zástupce v žákovské knížce zapsán a podepsán text: “Souhlasím, aby můj syn (moje dcera), jméno, příjmení, třída, vyzvedl(a) vrácenou částku za ŠVP”.