Volby do školské rady

Vyhlášení voleb do školské rady při Základní škole Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace.

 

Skončila tříletá lhůta, na kterou byla ustavena školská rada naší školy a je tedy nutno připravit a zrealizovat nové volby do školských rad na další období. MŠMT. Jako příslušný správní orgán podle ustanovení §184a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením §171 a násl. Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů prodloužilo funkční období členů stávající školské rady zřízené při základní škole o tři měsíce po skončení nouzového stavu.

V souladu s platným dokumentem Volební řád školských rad při školách zřizovaných Městem Karlovy Vary a zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji termín voleb členů do školské rady při Základní škole Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace na další volební období.

Termín korespondenčních voleb zástupců rodičů dětí školské rady byl stanoven na
24. 05. 2021 (vydání volebních lístků) a 01. 06. 2021 (odevzdání volebních lístků). Na kandidátce budou uvedena jména zákonných zástupců, které na návrh třídních důvěrníků předloží stávající školská rada. Do volební komise byli jmenování dle volebního řádu
Mgr. Bc. Eva Doušová (ředitelka školy), Mgr. Miloslava Procházková (výchovná poradkyně školy) a Eva Knaizlová (administrativní pracovnice školy).

Termín voleb zástupců pedagogických pracovníků je stanoven na 03. 06. 2021, 10,00 hodin. Do volební komise byli jmenováni dle volebního řádu Mgr. Bc. Eva Doušová (ředitelka školy), Eva Knaizlová (administrativní pracovnice školy) a Jaroslava Zahradníčková (vedoucí školní jídelny).

Volbu členů za zřizovatele bude jmenovat Město Karlovy Vary na základě návrhu členů Zastupitelstva města Karlovy Vary.

Volby zástupců rodičů dětí a zástupců pedagogických pracovníků proběhnou v ředitelně školy.

 

V Karlových Varech dne 14. 05. 2021

 

 

Mgr. Bc. Eva Doušová

ředitelka školy

Volební řád