INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 17. KVĚTNA 2021

 • Od pondělí 17.5.2021 se vrací všichni žáci I. a II. stupně do školy.

 • Je zrušena rotační výuka na I. i na II. stupni.

 • Pátkem 14.05.2021 končí střídání distanční a prezenční výuky.

 • Třídní učitelé seznámí žáky s aktuální verzí rozvrhu.

 • Rozvrh od 17.5.2021

DOCHÁZKA od 17.05.2021

 • Na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací;
 • v Karlovarském kraji se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotace;
 • ruší se povinnost homogenních tříd a skupin;
 • ve školních družinách a školních klubech na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin;
 • ruší se povinnost školy zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.

 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ s účinností od 17. května 2021

V 7,45 h se otvírá škola a žáci 1. stupně a 2. stupně jdou bez přezutí do určených učeben, kde proběhne testování. Testování žáků se bude provádět jedenkrát týdně (v pondělí v průběhu 1. vyučovací hodiny), v učebně, kde je třída první hodinu dle rozpisu učeben. Testování zajišťuje vyučující dle platného rozvrhu.

V případě pozitivního testu žáka bude okamžitě informován zákonný zástupce, žák umístěn do izolační místnosti (přízemí 1. stupeň u malé TV), kde vyčká na vyzvednutí zákonného zástupce.

Nebude-li žák přítomen hromadnému testování, musí absolvovat test v den příchodu. Žák je povinen nahlásit svůj příchod v kanceláři školy a nechat se otestovat v testovací místnosti – kabinetu VV v 1. patře (testování provede p. Knaizlová).

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Od 17.05.2021 jsou všichni žáci, kteří v tomto školním roce chodili na obědy, automaticky přihlášeni k odběru stravy. Pokud nebudou chtít rodiče, aby se dítě stravovalo v následujícím období ve školní jídelně, musí individuálně dítě ze stravy odhlásit u p.  Zahradníčkové  721 462 469.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • Provoz školní družiny bude od 17.05.2021 fungovat v běžném režimu. Žáci budou navštěvovat oddělení ŠD, kam byli zapsání v září 2020.
 • Od 17.05. bude opět v provozu ranní družina. Žáci, kteří přijdou v pondělí do ranní družiny, budou testováni v oddělení ranní družiny. Pokud bude jejich test negativní, nebudou již testováni ve třídě s ostatními žáky.
 • Ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin (při organizaci vzdělávání a školských služeb však doporučujeme i nadále omezit kontakty mezi dětmi a žáky z různých tříd a skupin tam, kde to je možné).

 

VENKOVNÍ AKTIVITY (PROCHÁZKY, SPORT, ŠD)

 • není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metru od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti.
 • Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob.

 

ZÁSADY POBYTU VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH

 • Doporučujeme i nadále omezit kontakty mezi dětmi a žáky z různých tříd a skupin tam, kde to je možné.
 • O přestávkách zůstávají žáci, pokud to jde, ve svých třídách.
 • Ve vnitřních prostorách v průběhu celé výuky nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.