ORGANIZACE TESTOVÁNÍ – DODATEK

ORGANIZACE TESTOVÁNÍ OD 3.5.2021 – DODATEK

 

V návaznosti na novelizaci opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 3.5.2021 doplňujeme následující informace:

  1. Testování žáků 1. stupně se bude provádět pouze 1 x v týdnu (v pondělí 7,45 hodin)
  2. Testování žáků 2. stupně zůstává ve frekvenci 2 x v týdnu (pondělí, čtvrtek 7,45 hodin)

Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.