Informace k provozu školy od 3. května 2021

Od 3.5.2021 se v základních školách umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně formou rotační výuky.

 

Od 3.5.2021 (sudý týden)

  • budou školu prezenčně navštěvovat žáci 1. stupně (1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B) a žáci 2. stupně (6.B, 7.B, 8.B, 9.B)
  • žáci 1. stupně (1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A) a žáci 2. stupně (6.A, 7.A, 8.A, 9.A) pokračují v distanční výuce
  • jsou zrušeny skupinové konzultace pro žáky 9.A a 9.B (pondělí, středa)

 

od 10.5.2021 (lichý týden)

  • budou školu prezenčně navštěvovat žáci 1. stupně (1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A) a žáci 2. stupně (6.A, 7.A, 8.A, 9.A)
  • žáci 1. stupně (1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B) a žáci 2. stupně (6.B, 7.B, 8.B, 9.B) pokračují v distanční výuce

V následujících týdnech se budou třídy “B” a třídy “A” střídat vždy po týdnu rotačně.

 

V 7,45 h se otvírá škola a žáci 1. stupně jdou bez přezutí do testovacích místností a následně po negativním testu se přesouvají do své kmenové třídy.

V případě pozitivního testu žáka bude okamžitě informován zákonný zástupce, žák umístěn do izolační místnosti (přízemí 1. stupeň u malé TV), kde vyčká na vyzvednutí zákonného zástupce. Testování zajišťuje TU.

 

V 7,45 h se otvírá škola a žáci 2. stupně jdou bez přezutí do učeben dle rozpisu, kde zůstávají po dobu výuky. V této třídě proběhne i testování.

V případě pozitivního testu žáka bude okamžitě informován zákonný zástupce, žák umístěn do izolační místnosti (přízemí 1. stupeň u malé TV), kde vyčká na vyzvednutí zákonného zástupce.

Žák, který se neúčastnil hromadného testování, se nechá otestovat v testovací místnosti – učebně VVv 1. patře (testování provede p. Knaizlová).

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

  • testování probíhá vždy v pondělí a čtvrtek
  • příchod na testování do tříd je v 7,45 hodin

 

Sudý týden

1.B — ˃ multimediální učebna (školička)

2.B — ˃ učebna 1.A

3.B — ˃ učebna 3.A

4.B — ˃ učebna 4.A

5.B — ˃ učebna 5.A

 

Lichý týden

1.A — ˃ multimediální učebna (školička)

2.A — ˃ učebna 3.B

3.A — ˃ učebna VV

4.A — ˃ učebna 4.B

5.A — ˃ učebna 5.B

 

Žáci 2. stupně se budou testovat ve třídách níže určených od 7,45 hodin. Testování budou provádět učitelé, kteří ve třídě dle platného rozvrhu vyučují 1. hodinu.

 

ROZMÍSTĚNÍ TŘÍD NA 2. STUPNI

 

Sudý týden

8.B — ˃ učebna HV 1. patro

6.B — ˃ učebna ČJ 2. patro

9.B — ˃ učebna Děj 2. patro

7.B — ˃ učebna Př 2. patro

 

Lichý týden

8.A — ˃ učebna HV 1. patro

6.A — ˃ učebna ČJ 2. patrp

9.A — ˃ učebna Děj 2. patro

7.A — ˃ učebna Př 2. patro

 

Výuka TV v uzavřených prostorách nadále nesmí probíhat (v tělocvičně). Sportovní aktivity mohou probíhat ve venkovních prostorách (bez ochrany úst a nosu). Při sportovních činnostech je nutné zachovat homogenitu tříd.

O přestávkách zůstávají žáci ve svých třídách, na toaletu budou odcházet v průběhu hodiny.

V hudební výchově nadále platí zákaz zpěvu.

V průběhu celé výuky mají žáci povinnost mít nasazenou ochranu úst a nosu.

Z organizačních důvodů došlo k drobným kosmetickým úpravám v  rozvrhu na 1. i 2. stupni. S rozvrhem budete seznámeni prostřednictvím třídních učitelů.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

V období od  03.05.2021 nebude nadále v provozu oddělení ranní družiny. Žáci budou navštěvovat odpolední družinu podle tříd, aby byla dodržena homogenita skupin.

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Od 03.05.2021 budou automaticky přihlášeni k odběru stravy všichni strávníci z 1. a 2. stupně podle pravidel rotační výuky. Pokud nebudou chtít rodiče, aby se dítě stravovalo v tomto období ve školní jídelně, musí individuálně dítě ze stravy odhlásit u p. Zahradníčkové 721 462 469. Žáci, kteří budou na distanční výuce mají možnost odběru stravy do jídlonosičů (dle osobní domluvy s p. Zahradníčkovou).

 

 

 

UPOZORNĚNÍ:

Z důvodu nástupu firmy na rekonstrukci elektřiny od 3.5.2021 je nutné VYZVEDNOUT VŠECHNY VĚCI ZE ŠATEN!

třídy 1. stupně (2.A, 3.A, 4.A, 5.A) nejpozději do 30.4.2021

žáci 1. stupně (3.B, 4.B, 5.B) nejpozději v pondělí 3.5.2021

žáci 2. stupně (6.B, 7.B, 8.B, 9.B) nejpozději v pondělí 3.5.2021

žáci 2. stupně (6.A, 7.A, 8.A, 9.A) budou mít věci uloženy v popsaném pytli ve školníkovně