PODĚKOVÁNÍ NAŠIM ZDRAVOTNÍKŮM

Naši třeťáci si váží práce zdravotníků

žáci třetího ročníku se radostně vrátili do svých lavic a tříd. Zajímali se o situaci vzniklou onemocněním covid 19, která tolik ovlivnila nás všechny. Diskutovali, sdělovali si osobní zážitky a zkušenosti, které za poslední 4 měsíce doma prožili. Třeťáčci dokázali nemyslet jen na sebe, ale uvědomovali si, jak těžkou úlohu mají v této době zdravotníci.  Nadšeně  se  zapojili do kampaně deníku Blesk, díky které mohli zaslat obrázky a vzkazy zdravotníkům. Děti kreslily povzbuzující obrázky a psaly děkovné vzkazy, které paní novinářka předala sestřičkám z oddělení ORL  v Karlovarské krajské nemocnici. Vzkazy našich dětí budou vystaveny ve vestibulu nemocnice. Děti tak mohly vyjádřit poděkování, ocenění a důvěru v naše „bílé anděly“, jak zdravotníky samy nazvaly.