Přijatí žáci do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017

Přijatí žáci k základnímu vzdělávání na ZŠ Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace pro školní rok 2016/2017

ZŠ Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace – přijatí žáci k základnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017
registrační číslo registrační číslo
001/2016 031/2016
002/2016 032/2016
003/2016 033/2016
004/2016 034/2016
005/2016 035/2016
006/2016 036/2016
007/2016 037/2016
008/2016 038/2016
009/2016 039/2016
010/2016 040/2016
012/2016 041/2016
013/2016 042/2016
014/2016 043/2016
015/2016 044/2016
016/2016 045/2016
017/2016 046/2016
018/2016 047/2016
019/2016 048/2016
020/2016 049/2016
021/2016 050/2016
022/2016 051/2016
023/2016 052/2016
024/2016 053/2016
025/2016 054/2016
026/2016 055/2016
027/2016 056/2016
028/2016 057/2016
029/2016 058/2016
030/2016 060/2016

V Karlových Varech 1.2.2016
Mgr. Bc. Eva Doušová, ředitelka školy