INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 12.4.2021

Od 12.4.2021 začne postupný návrat žáků do škol. Nejprve se vrátí žáci I. stupně, a to stylem rotační výuky. Znamená to, že žáci se budou jeden týden učit ve škole a následující týden budou mít distanční online výuku. Tento model se bude opakovat do odvolání.

Žáci II. stupně pokračují v distanční online výuce beze změn.

I. STUPEŇ

Na I. stupni bude od 12.4.2021 probíhat rotační prezenční výuka:

Lichý týden (od 12.4.2021)

prezenční výuka 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A

distanční výuka 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B

 

Sudý týden (od 19.4.2021)

prezenční výuka 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B

distanční výuka 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A

 

Střídání prezenční a distanční výuky dle tříd se opakuje do odvolání.

Žáci I. stupně budou mít od 12.4.2021upravený rozvrh hodin. Přetrvává zákaz tělesné výchovy a zpěvu, jsou doporučeny vycházky do přírody či výuka ve venkovních prostorech. Třídní učitelky seznámí žáky s platným rozvrhem pro prezenční výuku.

 

 

Testování žáků I. stupně

Všichni žáci, kteří se účastní prezenční výuky, musí být testováni.  V 7,45 h se otvírá škola a žáci I. stupně půjdou do budovy školy bez přezutí přímo do testovacích místností (určených učeben). Zde pod vedením pedagogů podstoupí antigenní test. Následně po negativním výsledku testu se přesunou do své kmenové třídy, kde bude probíhat výuka.

V případě pozitivního testu žáka bude okamžitě informován zákonný zástupce, žák bude umístěn do izolační místnosti (přízemí I. stupeň u malé TV), kde vyčká na vyzvednutí rodiči.

Testování bude probíhat 2 x týdně (pondělí, čtvrtek) tzn. 12.4.2021 a 15.4.2021.

1.A — ˃ multimediální učebna (školička)

2.A — ˃ učebna 3.B

3.A — ˃ učebna HV

4.A — ˃ učebna 4.B

5.A — ˃ učebna 5.B

 

Testování bude probíhat 2 x týdně (pondělí, čtvrtek) tzn. 19.4.2021 a 22.4.2021

1.B — ˃ multimediální učebna (školička)

2.B — ˃ učebna 1.A

3.B — ˃ učebna 3.A

4.B — ˃ učebna 4.A

5.B — ˃ učebna 5.A

 

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou pravidelně 2 x týdně testováni.

Veškeré prostory, zejména toalety, kliky, zábradlí apod.  budou v průběhu výuky opakovaně dezinfikovány.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Od 12.4.2021 nebude v provozu oddělení ranní družiny. Po vyučování budou žáci navštěvovat družinu podle tříd, jelikož musí být dodržena homogenita skupiny.

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Od 12.4.2021 budou automaticky přihlášeni k odběru stravy všichni strávníci z I. stupně podle pravidel střídavé výuky. Pokud zákonní zástupci nebudou chtít, aby se dítě stravovalo v tomto období ve školní jídelně, musí individuálně dítě ze stravy odhlásit u p. Zahradníčkové 721 462 469.

Žáci, kteří budou na distanční výuce (= žáci I. stupně, kteří budou rotačně doma a též žáci z II. stupně) mají možnost odběru stravy do jídlonosičů (dle osobní domluvy s p. Zahradníčkovou).

Žáci, kteří jsou v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění na covid-19, nemohou sami ani prostřednictvím jiného člena domácnosti odebírat obědy v jídlonosičích. Zákonný zástupce odhlásí na potřebnou dobu odběr stravy.

 

SKUPINOVÉ KONZULTAČNÍ HODINY PRO 9. ROČNÍKY

Žáci devátých ročníků měli možnost přihlásit se ke skupinovým konzultacím zaměřeným na nadcházející přijímací řízení na střední školy. Tyto skupinové konzultace začínají v týdnu od 12.4.2021 do přijímacích zkoušek, vždy od 8.00 do 11.40 hod. (pro přihlášené žáky).

9.A konzultační hodiny každou středu (1. – 2. hod. M/Mar, 3. – 4. hod. Čj/Tou)

9.B – skupina 1. konzultační hodiny každé pondělí (1. – 2. hod. M/Sty, 3. – 4. hod. Čj/Hov)

9.B – skupina 2. konzultační hodiny každé pondělí (1. – 2. hod. Čj/Hov, 3. – 4. hod. M/Sty)

Rozvrh konzultačních hodin – viz příloha

KONZULTACE PRO 9. ROČ.

 

II. STUPEŇ

Žáci 2. stupně pokračují od 12.4.2021 v distanční výuce.