Soutěž “Kraje pro bezpečný internet”

Milí žáci,
dovoluji si Vás oslovit v souvislosti se 7. ročníkem soutěžního online kvízu  projektu “Kraje pro bezpečný internet” (dále jen „KPBI“), do kterého se mohou zapojit žáci a studenti Vaší školy.

Účelem soutěže je upozorňovat žáky a studenty na skrytá nebezpečí spojená s užíváním počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů a cestou prevence tato nebezpečí minimalizovat.

Soutěž je prodloužena do 31. března 2021.  

Hlavní cílovou skupinou, kterou se projekt i letos snaží oslovit, jsou žáci a studenti základních a středních škol ve všech krajích ČR.

Žáci a studenti si mohou na webových stránkách projektu www.kpbi.cz prostudovat e-learningové kurzy a krátké videospoty na stále aktuálnější téma bezpečnosti na internetu (více informací také na https://www.facebook.com/kpbicz/ ).

Kurzy jsou stejně jako v předchozích letech doplněny soutěžním kvízem o věcné ceny od společnosti Microsoft s.r.o., GORDIC a sdružení CZ.NIC. Žáci a studenti se mohou také zapojit do náročnějšího Kvízu PLUS, který je určen těm zkušenějším a zvídavějším. I zde se soutěží o hodnotné ceny. Každý měsíc navíc probíhá losování o věcné ceny z úspěšných řešitelů soutěžního kvízu. Soutěžní kvízy jsou společně s pravidly zveřejněny na webových stránkách projektu.

Kvíz mohou žáci absolvovat v průběhu vyučování (rovněž distančního) nebo samostatně.

(žáci a studenti soutěží o hodnotné věcné ceny – mobilní telefony, tablety atp.)

V souvislosti s nařízením GDPR je u žáků mladších 16 let vyžadován souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů. Žáci musí při registraci zadat kontaktní údaje na rodiče (telefon, či e-mail). Pokud rodiče souhlas do 48 hod. udělí, budou děti zařazeni do slosování o hodnotné ceny, pokud ne, bude jejich registrace smazána a nebudou moci být zařazeni do slosování o hodnotné ceny.

V případě jakýchkoli dotazů k projektu KPBI, se na mne neváhejte obrátit.

S přátelským pozdravem,

koordinátorka projektu Kraje pro bezpečný internet pro Karlovarský kraj

 

Ing. Tereza Pásková

manažerka prevence kriminality
oddělení bezpečnosti a prevence

odbor bezpečnosti a krizového řízení

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:       +420 354 222 189

mobil:   +420 736 650 140
e-mail: tereza.paskova@kr-karlovarsky.cz
www:   www.kr-karlovarsky.cz