Vysvědčení za I. pololetí 2020/2021

1. a 2. ročníky

Třídní učitelky osobně předají  výpis z vysvědčení žákům 1. a 2. ročníku poslední vyučovací hodinu ve čtvrtek 28.01.2021.

3. – 9. ročníky

Vzhledem k tomu, že žáci 3. – 9. ročníku jsou stále v režimu distanční výuky, budou s výsledky hodnocení za I. pololetí seznámeni v den oficiálního předávání vysvědčení, t.j. 28.01.2021, prostřednictvím Bakaláře.   Výpis z vysvědčení bude žákům předán osobně po návratu do školy, nejpozději do tří dnů po obnovení prezenční výuky.

  • Zobrazení hodnocení v mobilním zařízení pomocí aplikace Bakaláři

  • Zobrazení v systému Bakaláři