Platby obědů ve ŠJ

Od 1.3.2021 se bude stravné platit ve školní jídelně inkasem z bankovního účtu.

Žádáme všechny rodiče, kteří nemají nastavené inkaso ze svého bankovního účtu, aby tak učinili.

Přes internet nebo ve své bance zadáte svolení k inkasu na číslo účtu školní jídelny 800 420 329/0800, limit 1000 Kč.

Toto svolení je třeba dodat vedoucí školní jídelny Jaroslavě Zahradníčkové, telefon 721 462 469