Výukové programy – zdarma

Vážení rodiče,

po dobu distanční výuky mají žáci možnost instalace a využívání výukových programů společnosti SILCOM Multimedia, s.r.o. Jedná se o školou zakoupené výukové programy.  Tyto jsou zaměřené hlavně na procvičování učiva a domácí přípravu žáků, a to zcela zdarma.

Pro přístup k výukovým programům na Didakta.cz si žáci musí nainstalovat aplikaci DidaktaCZ projektor z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip.

Více informací získáte zde.

Jednotný přístupový PIN pro žáky naší školy:

B86N

Po spuštění projektoru je nutné stisknout tlačítko „Zadat PIN“ v levém horním rohu knihovny a zadat výše uvedený kód.

Veškeré případné technické informace jsou uvedeny na webu společnosti SILCOM Multimedia, s.r.o. v sekci Podpora.

 

Výukové programy pro I. stupeň

  • Zábavná čeština v ZOO
  • Česká republika a její kraje
  • Všeználek na venkově
  • Všeználkova botanická zahrada
  • Hudební výchova 1

 

Výukové programy pro II. stupeň

  • Geometrie 1
  • Přírodopis 1
  • Přírodopis 2
  • Dějepis
  • Zeměpis