INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,

v současné situaci, která nás všechny donutila dělat spoustu věcí jinak, je nutné i tak připravit pro Vaše děti přihlášky k přijímacímu řízení na střední školu (SŠ) pro školní rok 2021/2022.

Podle posledních instrukcí z MŠMT se přijímací zkoušky nebudou konat formou jednotných testů, ale jsou určeny dvě varianty zkoušek. V první variantě si každá SŠ vytvoří vlastní testy a ve druhé variantě může SŠ od testů upustit a žáci budou hodnoceni podle výsledků na ZŠ.

SŠ jsou povinné všechny potřebné informace k přijímacímu řízení zveřejnit na webových stránkách školy v Kritériích přijímacího řízení od 01.02.2021. Nejpozději do 08.03.2021 musí školy upřesnit, zda se písemné testy budou konat či nikoliv.

Každý žák si může podat dvě přihlášky (dvě školy nebo jedna škola, ale dva obory), s tím že na prvním místě uvede školu (obor), o kterou má prioritní zájem. Každá přihláška musí být podepsána zákonným zástupcem a v případě nutnosti i potvrzením od lékaře (že žák může vybraný obor studovat). Takto vyplněné přihlášky musí být na střední školy doručeny nejpozději do 01.03.2021. Později odevzdané přihlášky nebudou zařazeny do prvního kola přijímacího řízení.

Aby všechno dopadlo, jak má, je nutné abych do 25.01.2021 měla od všech žáků vyplněný formulář o výběru školy.

Žákům přes systém Teams pošlu formulář, který mi vyplní a odešlou zpět. Tento formulář bude podkladem pro tisk přihlášek. Pokud bude mít někdo problém s připojením, domluvíme se individuálně a formulář si u mě ve škole žák vyzvedne. Pokud jsou již žáci rozhodnuti, mohou formulář odesílat již nyní.

Konzultace

Vzhledem k situaci nabízím konzultaci pro žáky nebo i pro rodiče buď schůzkou ve škole (na základě domluvy) nebo formou on line (prostřednictvím systému Teams) a to vždy od pondělí do čtvrtka od 18,00 do 19,00 hodin nebo na telefonním čísle 725 951 618.

 

 

Mgr. M. Procházková