Organizace vzdělávání od 4. ledna 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru byl na území České republiky prodloužen nouzový stav do 22. ledna 2021. Vláda omezuje s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod. provoz základních škol.

Jak bude situace vypadat v lednu 2021?

 1.  Vánoční prázdniny trvají do neděle 3. ledna 2021.
 2. Od pondělí 4. ledna 2021 začíná prezenční i distanční výuka.
 3. 1. a 2. ročníky se 4. ledna 2021 opět vrátí do školy a budou se učit prezenčně dle platného rozvrhu hodin. Po skončení výuky žáci zapsaní do školní družiny budou v homogenních skupinách pokračovat v odpoledních aktivitách školní družiny.
 4. Žáci i zaměstnanci školy jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit roušky.
 5. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 6. 3. – 9. ročníky se budou od 4. ledna 2021 vzdělávat online distančním způsobem prostřednictvím Microsoft Teams jako v předchozím období distanční výuky. V případě, že žáci nemají možnost online připojení, jsou povinni 1 krát týdně dostavit se do školy pro tištěné materiály a úkoly.
 7. Distanční výuka je pro všechny žáky povinná (online či offline), zákonní zástupci jsou povinni omlouvat absenci dítěte na distanční výuce /prostřednictvím Bakaláře – Komens – Omluvenky).
 8. Online výuka od 4. ledna 2021 bude probíhat dle prověřeného rozvrhu, který jsme realizovali od 2.11.2020. Žáci se budou přihlašovat do hodin distanční výuky přes naplánované hodiny v kalendáři Teams.
 9. V období od 4. ledna 2021 jsou umožněny individuální konzultace ve škole (vždy jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Konzultace musí být předem domluveny telefonicky či emailem.
 10. Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

 

Školní stravování

 1. Všichni žáci 1. a 2. ročníku jsou automaticky přihlášeni k odběru stravy ve školní jídelně od 4. ledna 2021.
 2. Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce (žáci 1. a 2. ročníku).
 3. Žáci, kteří budou v rámci distanční výuky doma (žáci 3. – 9. ročníku) mají nárok na dotovaný oběd. Ten si mohou vyzvednout do jídlonosičů ve stanovený čas po domluvě s vedoucí školní jídelny p. Zahradníčkovou.
 4. V případě objednání či zrušení stravy kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Zahradníčkovou (721 462 469).

Informace k distanční výuce:

 1. V případě ztracených či zapomenutých přístupových údajů na Teams (přihlašovací jméno a heslo) kontaktujte zástupkyni ředitelky školy, Mgr. Bc. Hanu Lejskovou (email: hana.lejskova@zsdukla.cz).
 2. Přihlášení do Teams: Nejprve provedete přihlášení do Teams podle vygenerovaných údajů (vložte dle pokynů uživatelské jméno a dále heslo).  Upozornění: Každý žák má jedinečné heslo, které nedoporučujeme měnit.

Vážení rodiče, pokud budete mít jakékoliv dotazy, obraťte se na svoje třídní učitele či na vedení školy. Rádi vaše dotazy zodpovíme. V případě jakýchkoliv změn vás budeme informovat.

Přejeme Vám i Vašim dětem hlavně pevné zdraví.