Vánoční prázdniny

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

v pondělí 14. 12. 2020 bylo centrálně (ze strany MŠMT) rozhodnuto o prodloužení vánočních prázdnin. Ty budou nově v termínu od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021. V uvedeném období tedy nebude probíhat výuka v žádné formě. Školní družina a školní jídelna též nebudou fungovat.

V pondělí 04.01.2021 po vánočních prázdninách se vrátí žáci do školy.

  • Žáci 1. – 5. ročníku a žáci 9.A a 9.B budou nadále pokračovat v pravidelné prezenční výuce.
  • Žáci 6., 7. a 8. ročníku mají nadále rotační distanční výuku (jeden týden distanční výuka, jeden týden prezenční výuka). V pondělí 04.01.2020 nastoupí na prezenční výuku do školy žáci 6.B, 7.B a 8.B. Žáci 6.A, 7.A a 8.A budou mít v tomto týdnu distanční vzdělávání (online).