Přijímací zkoušky na střední školy

Jak tento rok proběhnou přijímací zkoušky?

Milí žáci, vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci vydalo mšmt tiskovou zprávu o tom, jak budou v tomto školním roce probíhat přijímací zkoušky vycházejících žáků a žáků, kteří se budou hlásit na víceletá gymnázia.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy avizovalo, že do konce listopadu oznámí detaily k přijímacím zkouškám v tomto školním roce tak, aby byli ředitelé škol, ale také žáci a jejich rodiče s dostatečným předstihem informováni o podmínkách, za kterých se tyto důležité zkoušky uskuteční. „Veškeré změny mají za cíl zohlednit výjimečnost epidemiologické situace v ČR jak v tomto školním roce, tak ve druhé polovině toho předešlého, a reagovat na s tím spojené dopady do vzdělávání žáků,“ říká ministr školství Robert Plaga.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA

V případě víceletých gymnázií předpokládáme standardní průběh přijímacího řízení, a to jak, co se týče termínů pro podání přihlášek, tak konání jednotné přijímací zkoušky a zachování dvou termínů zkoušky. Pro víceletá gymnázia byly vypsány jednotné termíny přijímacích zkoušek – 14. a 15. dubna 2021.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

U příjímacího řízení bude hlavní změnou to, že u čtyřletých oborů s maturitou si bude moci ředitel střední školy sám rozhodnout, zda k přijímacímu řízení využije jednotnou přijímací zkoušku či připraví přijímací zkoušku školní.

V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy. Ředitel školy však bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí. MŠMT tedy v tomto školním roce nebude trvat na zahrnutí jednotné přijímací zkoušky do přijímacího řízení a umožní ředitelům škol nahradit ji školní přijímací zkouškou. Tato podoba přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních oborech je zamýšlena pouze pro školní rok 2020/2021. Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem.

Talentové zkoušky u uměleckých oborů (konzervatoří) mají hlavní změnu v prodloužení období konání tohoto typu zkoušky, a to od 4. až 31. ledna 2021.

Přijímací zkoušky do 1. ročníku oborů s maturitní zkouškou budou probíhat v době od 2.dubna do 28. dubna 2021. Přesné datum si určí každá škola individuálně.

Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.

Veškeré informace, které se týkají přijímacího řízení poskytne výchovná poradkyně Mgr. M. Procházková prostřednictvím webové stránky školy nebo individuálně e-mailem (miloslava.prochazkova@zsdukla.cz) či telefonicky 725 951 618.

Mgr. Miloslava Procházková