Provoz ŠD od 30.11.2020

Provoz školní družiny je umožněn pro prezenčně vzdělávané žáky za podmínek dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy. Jelikož není možné z personálních důvodů zajistit 12 oddělených skupin dle tříd, využili jsme možnosti výjimky dle manuálu MŠMT ze dne 20.11.2020, zařadit do jedné skupiny žáky jednoho ročníku.

  1. Skupina 1.A a 1.B – Jitka Polenová
  2. Skupina 2.A – Bc. Tamara Kanalašiová
  3. Skupina 2.B – Alena Kulhavá
  4. Skupina 3.A a 3.B – Bc. Karolína Divišová
  5. Skupina 4.A a 4.B – Lenka Pohlídalová
  6. Skupina 0.A a 0.B – Anna Liprtová
  7. Skupina 5.A a 5.B         Pondělí 12.35 – 16.00 hod.    Ludmila Findriková
                                                    Úterý 12.35 – 16.00 hod.       Hana Hubálková
                                                    Středa 13.30 – 16.00 hod.      Ludmila Findriková
                                                    Čtvrtek 12.35 – 16.00 hod.    Helena Šalamounová
                                                    Pátek 12.35 – 16.00 hod.       Radka Martin

 

Ranní oddělení školní družiny nebude z personálních důvodů v provozu.

 

V Karlových Varech 26.11.2020

 

Mgr. Bc. Hana Lejsková

zástupkyně ředitelky školy