Obědy ve školní jídelně od 30.11.2020

Vážení rodiče,

od pondělí 30.11.2020 je obnovena prezenční výuka 3. – 5. ročníku, 9. ročníku a žáků 6., 7. a 8. ročníku, kteří budou mít prezenční rotační výuku. Všichni tito žáci jsou automaticky přihlášeni k odběru stravy ve školní jídelně ve dnech, kdy budou ve škole.

Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce.

Žáci, kteří budou v rámci distanční výuky doma, mají nárok na dotovaný oběd. Ten si mohou vyzvednout do jídlonosičů ve stanovený čas po domluvě s vedoucí školní jídelny p. Zahradníčkovou.

V případě objednání či zrušení stravy kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Zahradníčkovou (721 462 469).

Přehled rotační prezenční docházky 6., 7. a 8. ročníku:

30.11. – 4.12.2020 – 6.A, 7.A, 8.A

7.12. – 11.12.2020 – 6.B, 7.B, 8.B

14. – 18.12.2020 – 6.A, 7.A, 8.A

21. – 22.12.2020 – 6.B, 7.B, 8.B