Organizace výuky od 18.11.2020

Vážení rodiče,

od středy 18. listopadu 2020 se žáci prvních a druhých tříd vrátí do školy. Od tohoto data se pro ně obnovuje povinná prezenční výuka. Žáci i zaměstnanci musí mít po celou dobu pobytu ve škole roušky. Nadále bude výuka bez zpěvu a tělesné výchovy. Pro žáky 1. a 2. ročníku bude zajištěna školní družina. Ve školní družině budou žáci rozděleni do homogenních skupin jako při dopolední výuce. Ranní družina nebude v provozu. Školní stravování je pro žáky zajištěno, všichni jsou automaticky přihlášeni k odběru obědů od 18.11.2020. Pokud bude vaše dítě nepřítomno ve škole, nezapomeňte odhlásit oběd u vedoucí ŠJ J. Zahradníčkové (tel.: 721 462 469).

 

Pro ostatní žáky (3. – 9. ročníků) pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Pro tyto žáky jsou umožněny individuální konzultace ve škole (vždy jeden pedagogický pracovník a jeden žák) po domluvě s vyučujícím. Stravování pro žáky 3. – 9. ročníků je zajištěno výdejem oběda do jídlonosičů. Pokud budete mít zájem o odebírání stravy, kontaktujte vedoucí ŠJ J. Zahradníčkové (tel.: 721 462 469).