Distanční výuka od 2.11.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

všichni jste zajisté zaznamenali prodloužení nouzového stavu z důvodu stále se zhoršující se situace šíření koronaviru.  Stav nadále uzavřených škol nás všechny trápí, ale musíme společně vydržet a doufat, že již brzy dojde ke změně k lepšímu. Proto dál i po podzimních prázdninách budeme pokračovat v distanční výuce.

Výuka od 2.11.2020  na I. stupni

 • Od pondělí 2.11.2020 je transformován rozvrh z běžné prezenční výuky na distanční výuku. Žáci a rodiče mohou zpětně sledovat, jaké učivo se probíralo na online hodinách. Rozdíl od původní verze je v tom, že v rozvrhu nejsou zaznamenány všechny hodiny v týdnu, ale pouze ty, které se vyučují online.

 

 • Distanční výuka na I. stupni nadále probíhá online formou prostřednictvím Microsoft Teams. Žáci mají k dispozici náhled v kalendáři Teams, kde se přímo zapojí do výuky. Hodiny online výuky budou střídat hodiny samostudia, neboť není žádoucí, aby žáci I. stupně seděli u počítače 4 hodiny v jednom sledu. Je vhodné střídat “online” setkání se samostatnou prací, střídat různorodé činnosti.

 

 • Pokud se žáci budou pravidelně přihlašovat na online výuku a z jakéhokoliv důvodu budou na této výuce chybět (nevolnost, lékař, nemoc apod.), je povinností zákonného zástupce tuto absenci řádně omluvit, nejlépe přes „omluvenky“ v Bakaláři.

 

 • Pokud někteří žáci nemají možnost pracovat online, budou si každý pátek u své třídní učitelky nebo v sekretariátu od 8.00 do 12.00 hod. vyzvedávat pracovní listy s úkoly a zadání na celý týden. Současně odevzdají vypracované úkoly z předchozího týdne.
 1. Žák je hodnocen za odevzdanou práci
 2. Pokud žák práci neodevzdá, bude NEHODNOCEN (N), v případě, že nebude mít dostatečné podklady pro hodnocení za 1. pololetí, bude přezkoušen.

 

 • Od 11.2020 opět funguje naše školní jídelna. Pokud budete chtít, aby vaše dítě chodilo na obědy, musíte stravu telefonicky přihlásit u vedoucí jídelny paní Zahradníčkové (721 462 469).  Obědy budou ke konzumaci pouze v prostorách školní jídelny denně od 11 do 13 hodin. Není povoleno odnášení obědů v jídlonosičích s sebou.

 

Výuka od 2.11.2020  na II. stupni

 • Od pondělí 2.11.2020 je transformován rozvrh z běžné prezenční výuky na distanční výuku. Žáci a rodiče mohou zpětně sledovat, jaké učivo se probíralo na online hodinách. Rozdíl od původní verze je v tom, že v rozvrhu nejsou zaznamenány všechny hodiny v týdnu dle platného rozvrhu třídy, ale pouze ty, které se vyučují online.

 

 • Distanční výuka na II. stupni nadále probíhá online formou prostřednictvím Microsoft Teams. Žáci mají k dispozici náhled rozvrhu v kalendáři Teams, kde se přímo zapojí do výuky. Každá vyučovací hodina začíná v celou hodinu. Online hodina trvá 45 min, pak následuje 15 min. přestávka.

 

 • Pokud se žáci nepřihlásí na online výuku a z jakéhokoliv důvodu (nevolnost, lékař, nemoc apod.), je povinností zákonného zástupce tuto absenci řádně omluvit, nejlépe přes „omluvenky“ v Bakaláři.

 

 • Pokud někteří žáci nemají možnost pracovat online, budou si každý pátek v sekretariátu od 8.00 do 12.00 hod. vyzvedávat pracovní listy s úkoly a zadání na celý týden. Současně odevzdají vypracované úkoly z předchozího týdne.
 1. Žák je hodnocen za odevzdanou práci
 2. Pokud žák práci neodevzdá, bude NEHODNOCEN (N), v případě, že nebude mít dostatečné podklady pro hodnocení za 1. pololetí, bude přezkoušen.

 

 • Od 11.2020 opět funguje naše školní jídelna. Pokud budete chtít, aby vaše dítě chodilo na obědy, musíte stravu telefonicky přihlásit u vedoucí jídelny paní Zahradníčkové (721 462 469).  Obědy budou ke konzumaci pouze v prostorách školní jídelny denně od 11 do 13 hodin. Není povoleno odnášení obědů v jídlonosičích s sebou.

 

Vážení rodiče, pokud budete mít jakékoliv dotazy, obraťte se na svoje třídní učitele či na vedení školy. Rádi vaše dotazy zodpovíme. V případě jakýchkoliv změn vás budeme informovat.

 

Přeji Vám i Vašim dětem hlavně pevné zdraví.

Mgr. Bc. Hana Lejsková