Distanční výuka od 14.10.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od 14.10.2020 bude probíhat distanční výuka na I. i na II. stupni naší školy. Tímto datem je ukončena střídavá výuka na II. stupni.

Komunikačním kanálem pro žáky naší školy je aplikace Microsoft Teams. Pro výuku, klasifikaci a komunikaci se žáky a zákonnými zástupci využívá škola systém Bakaláři.

Žáci jsou povinni se distančně vzdělávat. V případě, že žák nebude mít možnost účastnit se distanční výuky on-line, bude se účastnit výuky of-line, tzn. vyzvedne si tištěné materiály ve škole a následně vypracované materiály odevzdá. O termínech vyzvednutí a navrácení materiálů bude informovat učitel daného předmětu žáka a zákonného zástupce prostřednictvím systému Bakaláři, případně telefonicky či osobně.

V době od 14.10. do 30.10.2020 je školní jídelna uzavřena. Žáci mají automaticky odhlášené obědy.

Podzimní prázdniny jsou v době od 26.10 do 30.10.2020.

S rozvrhy tříd a zadáním úkolů seznámí žáky a zákonné zástupce na I. stupni třídní učitelky jednotlivých tříd.

Rozvrhy on-line výuky pro II. stupeň (pro období od středy 14.10. do 23.10.2020) jsou v příloze:

Rozvrhy pro II. stupeň od 14.10.2020

ROZVRH 6.A  
8:00 – 8:45 9:00 – 9:45 10:00 – 10:45 11:00 – 11:45 12:00 – 12:45
PO M Aj
ÚT M D F
ST ČJ M AJ
ČT ČJ Z
ČJ

 

ROZVRH 6.B     
8:00 – 8:45 9:00 – 9:45 10:00 – 10:45 11:00 – 11:45 12:00 – 12:45
PO ČJ Aj
ÚT M D
ST M ČJ Aj
ČT ČJ M
Z F

 

ROZVRH 7.A  
8:00 – 8:45 9:00 – 9:45 10:00 – 10:45 11:00 – 11:45 12:00 – 12:45
PO F Aj
ÚT M ČJ NJ + Rj
ST D ČJ Aj
ČT M ČJ Z
M

 

ROZVRH 7.B   
8:00 – 8:45 9:00 – 9:45 10:00 – 10:45 11:00 – 11:45 12:00 – 12:45
PO D ČJ Aj
ÚT M ČJ NJ + Rj
ST Z F Aj
ČT M ČJ
M

 

ROZVRH 8.A     
8:00 – 8:45 9:00 – 9:45 10:00 – 10:45 11:00 – 11:45 12:00 – 12:45
PO M F ČJ
ÚT D Aj CH
ST M ČJ Nj
ČT M Aj
ČJ Z

 

ROZVRH 8. B  
8:00 – 8:45 9:00 – 9:45 10:00 – 10:45 11:00 – 11:45 12:00 – 12:45
PO F ČJ M
ÚT M Aj
ST D ČJ CH Nj
ČT M Aj
ČJ Z

 

ROZVRH 9.A    
8:00 – 8:45 9:00 – 9:45 10:00 – 10:45 11:00 – 11:45 12:00 – 12:45
PO D ČJ M
ÚT M SP AJ
ST F Z M
ČT ČJ M AJ
NJ+Rj CH ČJ

 

ROZVRH 9.B  
8:00 – 8:45 9:00 – 9:45 10:00 – 10:45 11:00 – 11:45 12:00 – 12:45
PO Z M D
ÚT ČJ M AJ
ST ČJ M F
ČT M ČJ AJ
NJ+RJ SP CH