Školní arboretum

Od poloviny září tohoto školního roku prochází naše školní zahrada velikou proměnou. Pod vedením třídní učitelky Mgr. Michaely Holečkové a rukama žáků 5.A se mění vzhled naší zahrady den ze dne. Z kdysi dávno založených záhonů mizí tráva a lebeda a nahrazují je vřesy, cibuloviny, dřeviny a trvalky. Obrovské nadšení a zápal pro věc z malých zahradníků jen čiší a výsledky jejich práce na sebe nenechaly dlouho čekat. Již nyní každý vidí tu velikou změnu k lepšímu. A což teprve na jaře, až vykvetou všechny cibuloviny a skalničky. To bude nádhera!!!

Celá 5.A zaslouží velikou pochvalu včetně paní učitelky.

Tento dlouhodobý projekt si získal příznivce i u ostatních tříd. Zatím se zapojily tím, že si vybraly a pořídily dřevinu, o kterou se budou v následujících letech starat.

Cílem projektu je vytvořit malé školní arboretum, které se stane nejen příjemnou odpočinkovou zónou školního pozemku, ale bude sloužit i k výuce. Zde budou žáci v hodinách prvouky, přírodovědy a přírodopisu moci poznávat a určovat rostliny, dozví se informace o jejich pěstování a sami na vlastní kůži poznají, že vše kolem nás vyžaduje péči a starost.

O proměnách naší zahrady vás budeme nadále informovat.