Projekt “Inženýr junior”

         

Naše škola je partnerem SPŠ Ostrov  v rámci projektu

Inženýr Junior II

V rámci projektu se vybraní žáci osmých tříd účastní praktických seminářů v odborných učebnách SPŠ Ostrov, kde získávájí dovednosti v oblasti autotroniky, elektroniky, programování, 3 D tisku a robotiky.

Cílem projektu je zlepšit znalosti žáků ze ZŠ v oblasti polytechnického vzdělávání a tím i zvýšit zájem žáků o polytechnické vzdělávání.

Aktivity jsou zaměřeny na zvýšení a prohloubení zájmu žáků o techniku a technické vzdělávání nejen v období 8. třídy, kdy se začínají oborově profilovat. Cílem je, aby využili a prohloubili své teoretické znalosti pomocí aktivního tvoření v praktických činnostech zaměřených na techniku a zkušeností získali bližší představu o technickém vzdělávání a možné následné praxi.

Kurz Inženýr Junior vede žáky k využití informačních technologií a praktických dovedností v mnoha technických oborech, ale také k potřebné pečlivosti, zručnosti, představivosti, algoritmizaci i programování.

V rámci činnosti žáci

  • vytvoří produkt od úplného začátku s využitím výpočetní techniky
  • budou pracovat s jednoduchým programovatelným modulem,
  • sestaví ze součástek a zprovozní funkční model

Ve školním roce 2020/2021 je naplánováno 6 návštěv SPŠ Ostrov v termínech: 11.11.2020, 09.12.2020, 20.01.2021, 10.02.2021, 17.03.2021, 21.04.2021.