Soutěžní dopoledne pro předškoláky

Ve čtvrtek 7. ledna k nám do školy dorazili předškoláci z mateřské školky Krymská 10, Krymská 12 a z přípravného ročníku základní školy ve Svahové ulici. Paní učitelky z budoucích prvních tříd, Mgr. Michaela Holečková a Mgr. Pavla Valouchová a žáci devátých ročníků připravili dopoledne plné her a soutěží ve velké tělocvičně. Děti si ve štafetových soutěžích prověřily svoji zdatnost, rychlost, orientaci, hbitost a též důvtip a paměť. Za své výkony byly odměněny diplomy, sladkostmi a drobnými dárkovými předměty. V průběhu své návštěvy měly též možnost podívat se do tříd, kde probíhala výuka a kde měly příležitost ukázat, jak jsou připravené na úlohu budoucího prňáčka. Na památku všechny děti obdržely pamětní list.

Doufáme, že se dopoledne plné her a zážitků všem dětem líbilo.

Soutěžní dopoledne pro předškoláky – video