Školní jídelna

Všichni žáci, kteří se stravovali doposud ve školní jídelně naší školy, jsou odhlášeni. Rodiče musí znovu své dítě k odebírání stravy přihlásit na tel. čísle 721462469 u vedoucí ŠJ p. Zahradníčkové.