Informace pro žáky 5. ročníků a jejich zákonné zástupce

Zákonní zástupci, kteří dosud nemají zápisový lístek pro své dítě (pro potvrzení studia na víceletém gymnáziu), si musí vyzvednou tento zápisový lístek v sekretariátu školy nejpozději do 12.06.2020. Bez tohoto dokumentu, nemůže žák být přijat ke studiu.

Pro případné informace volejte na tel. číslo725 951 618

 

Mgr. Miloslava Procházkov

výchovná poradkyně