Projekt Inženýr Junior – Změna času odjezdu!

Milí účastníci projektu “Inženýr Junior”,

čeká nás poslední setkání konané 17. června. Prosím o důkladné přečtení zprávy a zajištění Čestného prohlášení. Každý z účastníků bude mít dvě potvrzená prohlášení od svých zákonných zástupců a předá je osobně panu učiteli ve středu 17.6. Formuláře budou k vyzvednutí  u paní sekretářky nebo ke stažení na odkaze:

Čestné prohlášení (https://spsostrov.cz/sites/default/files/2020-06/Cestne-prohlaseni_05-2020.pdf)

Sraz v 8:45 před budovou školy SPŠ v Ostrově – neplatí pro ty, co pojedou z Karlových Varů autobusem, ti budou mít sraz v 8:20 před budovou naší školy. Předpokládaný návrat ve 13:00 – 13:30.

Měli byste mít s sebou roušky (při zachování odstupu a větrání je nebudete muset mít na sobě v průběhu kurzu).

Žáci nemusí mít přezůvky.

Bude zajištěna svačina v podobném množství, jako v předešlých kurzech. Můžete si případně vzít pití a mlsky s sebou, protože nebude povoleno si dojít k automatu.
Přeji klidný týden a těším se na viděnou,

Ladislav Jurík

Prosím o potvrzení zprávy na e-mail ladislav.jurik@outlook.com nebo na tel. č. 724 050 233.