Docházka žáků 6., 7. a 8. ročníků – aktualizace

Od 08.06.2020 bude umožněna nepovinná docházka do školy žáků 6., 7. a 8. ročníků. Bude se jednat o vzdělávací a socializační aktivity, které budou probíhat 1 krát týdně od 8.00 do 11.40 hod. V den, kdy žák bude ve škole, bude mít možnost obědvat ve školní jídelně (tuto informaci je zapotřebí s předstihem sdělit vedoucí ŠJ paní Zahradníčkové).

Distanční výuka bude nadále probíhat jako doposud do konce školního roku. 

Žádáme zákonné zástupce žáků, aby do úterý 02.06.2020 nahlásili třídním učitelům (případně na sekretariátu školy, tel. 775855597), zda jejich dítě bude školu navštěvovat.

Další informace budou upřesněny až po zjištění počtu zájemců. Veškeré informace budou sděleny prostřednictvím webových stránek školy či systému Bakaláři-komens.

Aktulní informace MŠMT ze dne 27.05.2020

Od 8.6.2020 je umožněna osobní přítomnost žáků všech ročníků 2. stupně ZŠ za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací či třídnických hodin. S ohledem na občasný a krátkodobější charakter aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci. Při prvním vstupu do školy předloží žáci čestné prohlášení (seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění).

Organizace dopoledních aktivit

Z přihlášených žáků budou vytvořeny skupiny, max. po 15 žácích, které budou školu navštěvovat jeden den v týdnu od 8,00 do 11,40 hodin. V průběhu dopoledne budou probíhat třídnické hodiny a dále výuka předmětů (M, Čj, Př, D …). Hodiny budou zaměřené na objasnění nebo upevnění učiva (budou vedeny vyučujícími daných předmětů).

Rozvrh předmětů jednotlivých skupin 6. – 8. ročníku bude na webových stránkách 05.06.2020.