INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

  • Jeden termín jednotných přijímacích zkoušek je stanoven na 8. června 2020 čtyřleté studijní obory a 9. června 2020 pro víceletá gymnázia.
    Toto řešení bylo zvoleno, aby se zamezilo hromadnému přesunu cca 100 tisíc uchazečů na střední školy uvedené v přihlášce na druhém místě v rámci celé České republiky. Zároveň se tak zkrátí a zrychlí harmonogram přijímacího řízení.

 

  • Žák bude typicky odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednouVýsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná.

 

  • Přijímací zkouška sama o sobě o přijetí nerozhoduje, ale je pouze jednou částí přijímacího řízení na střední školu. Ředitelé škol hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení, která byla stanovena do 31.1.2020 a jsou platná.

 

  • Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.

 

  • Informace o zveřejnění výsledků jednotné přijímací zkoušky a odevzdání zápisového lístku: Výsledky přijímacího řízení by měly být zveřejněny do 6.2020 pro čtyřleté obory a do 17.6.2020 pro víceletá gymnázia. Po tomto datu mají uchazeči možnost odevzdat zápisový lístek do 5 pracovních dnů na vybranou školu.