Docházka žáků do 9. ročníků

Docházka žáků do 9. ročníků bude zahájena  týdnu od 11.05.2020, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Zákonní zástupci nahlásí nástup žáka do školy do 06.05.2020 (e-mailem třídní učitelce 9.A Mgr. Miloslavě Procházkové – miloslava.prochazkova@zsdukla.cz, e-mailem třídnímu učiteli 9.B Bc. Ladislavu Juríkovi – ladislav.jurik@zsdukla.cz nebo telefonicky na sekretariát školy 775 855 597).

 • Výuka (příprava na přijímací zkoušky) bude probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek od 8 – 11,40 hodin.
 • Výuka začíná v úterý 12.05.2020 v 8.00 hod.
 • Žáci budou rozděleni do skupin po 15
 • Bude evidována docházka do školy
 • Způsob předávání, vyzvedávání (odchod k lékaři aj.) a omlouvání žáků se řídí školním řádem.
 • Při prvním vstupu do školy, t.j. 12.05.2020,  předkládá zákonný zástupce žáka nebo žák prohlášení, které obsahuje:
  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
  • Čestné prohlášení
  • pokud zákonní zástupci nemají možnost vytištění Čestného prohlášení, mohou tak učinit nejpozději v pondělí 11.05.2020 od 8.00 do 13.00 hod. v sekretariátu školy

  Pokud zákonný zástupce toto Čestné prohlášení nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Čestné prohlášení ke stažení zde: Čestné prohlášení