Opatření ředitelky školy k nouzovému stavu

Vážení rodiče a děti,

po dobu uzavření škol v České republice s ohledem na pandemii koronaviru jsme byli nuceni zahájit vzdělávání našich žáků pomocí on-line výuky. Komunikace s jednotlivými vyučujícími je primárně zajištěna prostřednictvím systému BAKALÁŘI-KOMENS. Pokud nemáte přístupová hesla, kontaktujte prosím správce sytému pana Bc. Ladislava Juríka (ladislav.jurik@outlook.com).

Pro žáky, kteří nemají možnost realizovat on-line výuku, zajistí vyučující na vyžádání studium jinou formou (zajištění tištěných materiálů, pracovních sešitů, učebnic apod.). Materiály budou připraveny k vyzvednutí na sekretariátu školy. Jednotliví vyučující informují o této skutečnosti zákonné zástupce a ti si následně domluví telefonicky předání se sekretariátem.

V závěru mi dovolte za všechny zaměstnance školy popřát všem hodně štěstí a zdraví s vírou, že se s dětmi co nejdříve uvidíme.

Vám děti děkuji za Vaši snahu učit se samostatně za pomoci nás, rodičů i všech dostupných vzdělávacích alternativ (např. UčíTelka, Matýskova matematika, Klett.cz …). Nabídka všech vzdělávacích portálů je v současné době zdarma a jejich přehled najdete na našich webových stránkách (https://www.zsdukla.cz/?p=12379). Pokud budete naše zlatíčka potřebovat, máte na všechny vyučující kontakt prostřednictvím e-mailu (https://www.zsdukla.cz/?page_id=245).

Vám rodičům přeji, aby se Vám podařilo ten „volný čas“ doma vyplnit smysluplně s Vašimi blízkými. Zvláště pak děkujeme těm, kteří chodí do práce, aby se život v republice úplně nezastavil.

Náš největší dík posíláme těm z Vás, kdo za nás bojujete v první linii. Jsme s Vámi.

Držme si všichni palce a hlavně držme všichni pohromadě.

 

V Karlových Varech dne 24.03.2020

 

Mgr. Bc. Eva Doušová, ředitelka školy