DALŠÍ MOŽNOSTI DOMÁCÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Další možnosti k domácímu vzdělávání:

 1. Česká televize  UčíTelka 
 2. Česká televize Odpoledka
 3. Nakladatelství Fraus Škola s nadhledem
 4. Nakladatelství Fraus Školní atlas světa, Školní atlasu Česka a Vlastivědné mapy pro 1. stupeň ZŠ.
 5. Matematika prof. Hejného  matika.in
 6. Matematika prof. Hejného H-MAT
 7. NOVÁ ŠKOLA interaktivní učebnice pro I. a II. stupeň 
 8. SCIO – 500 online testů z matematiky a češtiny
 9. Onlinecvičení.cz – Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň
 10. Školákov.eu – Pro žáky prvního stupně
 11. www.jazyky-online.info – procvičování cizích jazyků
 12. klett.cz –  – procvičování cizích jazyků
 13. Gramar.in úlohy z českého jazyka pro děti na ZŠ
 14. Umíme česky procvičování češtiny online
 15. Matýskova matematika – procvičování matematiky pro I. stupeň
 16. Edufix.cz – přípravné online zkoušky na střední školy
 17. Speedmat – domácí cvičení z matematiky
 18. Zatracená čeština -čeština pro I. a II. st. ZŠ
 19. Sogoodlanguages – výuka cizích jazyků
 20. Netfilm – filmové příběhy režiséra Davida Vignera on-line
 21. Taktik – 100 hodin výukových videí – Čj a M; veškeré učivo druhého stupně
 22. JSNS.CZ – Příběhy bezpráví
 23. WattsEnglish – zábavná interaktivní videa
 24. Didakta.cz – výukové materiály

1.

Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní pořad nazvaný UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. 

 „Každý všední den od devíti startuje vyučování. Každý učební blok bude trvat třicet minut a bude určen vždy pro jeden ročník prvního stupně s krátkou přestávkou v podobě vzdělávacích pořadů z produkce Déčka. Vysílání bude pravidelné, abychom i rodičům umožnili přizpůsobit podle něj denní program. Výukovou hodinu v kulisách školní třídy povede vždy jeden učitel, vyučování se zúčastní také tři děti.”Rozvrh televizního vysílání UčíTelka naleznete https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12772-rozvrh/.

2.

Česká televize nezapomíná ani na starší školáky. Program Odpoledka začíná 16.03.2020 v pondělí , každý den od 12.00 hod. V rámci tohoto vysílání budou vysílány pořady, které pomůžou školákovi k samostudiu. Nebudou scházet témata, která rozšíří znalosti v oblasti fyziky, přírodopisu nebo zeměpisu. Rozvrh televizního vysílání  Odpoledka naleznete na https://www.ceskatelevize.cz/tv-program/hledani/?filtr[nadtitul]=Odpoledka.

 

3.

Nakladatelství Fraus v souvislosti s opatřením vlády o uzavření všech škol se nakladatelství rozhodlo poskytnout zdarma všem žákům, učitelům i školám do odvolání všechny interaktivní učebnice pro ZŠ a SŠ a prostředí pro online komunikaci učitelů s žáky. Navíc doporučuje rodičům využít portál Škola s nadhledem, který je též zdarma a je ideální pro domácí procvičování.

Pro zpřístupnění školní multilicence Flexibooks pro aktuální školní rok stačí vybrané licence vložit do košíku v e-shopu Flexibooks, zadat kód UCENIDOMA1 (pro 1. stupeň ZŠ), UCENIDOMA2 (pro 2. stupeň ZŠ), UCENIDOMA3 (pro cizí jazyky a střední školy), UCENIDOMAKART (pro atlasy Kartografie PRAHA) a dokončit objednávku.

Pro domácí procvičování nabízíme portál Škola s nadhledem, který umožní vašim žákům zopakovat si všechny dosud získané znalosti. Součástí každého cvičení je i závěrečné vyhodnocení, kde žák získá zpětnou vazbu o tom, které učivo již zvládl a které je nutné ještě zopakovat.

 

4.

Nakladatelstvím Fraus rozhodlo od středy 11. března 2020 až do odvolání poskytnout všem žákům, učitelům i školám všechny 3 interaktivní školní atlasy zdarma.

Jedná se o interaktivní verzi Školního atlasu světaŠkolního atlasu Česka a Vlastivědných map pro 1. stupeň ZŠ.

PRO ŽÁKY A RODIČE:

Pro získání atlasů vyplňte prosím formulář:

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma/uceni-doma-flexibooks-zdarma

 

5.

Matematika prof. Hejného. Online procvičování úloh z matematiky pro děti na prvním stupni základních škol, kde se vyučuje Hejného metodou. Pomůže i tam, kde se matematika učí jiným způsobem. Usnadňuje práci při výuce, přináší radost a motivaci seznamovat se a pracovat s matematikou. Příklady na procvičování naleznete na https://www.matika.in/cs/

 

6.

UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠITY H-MAT, O.P.S. – LICENCE PO DOBU UZAVŘENÍ ŠKOL .Po dobu uzavření škol na základě vládního nařízení budete mít k dispozici všechny učebnice a pracovní sešity Hejného metody vydané H-mat, o.p.s. v elektronické podobě zdarma k dispozici i s metodikamihttps://www.h-edu.cz/ucebnice/27ef8e0f-e644-43de-abe8-245ffba65985?fbclid=IwAR3vhWRgsBJTdF0mgI4iG3rNukEl6H1DwHjYspSjUxyKlH_gSAZ5a0XpLD0

Pro zpřístupnění klikněte níže pod nadpisem “zdarma” na tlačítko “přidat do košíku”. Následně po dokončení objednávky a aktivaci licence, budete mít na www.h-edu.cz/ucebnice k dispozici učebnice, které jsou vypsané níže.

K přístupu je zapotřebí připojení k síti internet a internetový prohlížeč Chrome 45, Firefox 50, Safari 10, Edge 14 nebo jejich vyšší softwarová verze. Poskytovatel tyto technické podmínky nezajišťuje a ani nenese odpovědnost ani náklady na jejich zajištění.

 

7.

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., žákům, rodičům i učitelům nabízí bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk. MIUč+ zahrnují – kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu jako jsou videa, zajímavosti atd.

K bezplatnému používání se stačí pouze zaregistrovat a kteroukoli MIUč+ pak mohou žáci, rodiče i učitelé zdarma používat 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, licence prodloužíme do 30. 6. 2020.

Všechny MIUč+ lze používat zdarma na www.ucebnice-online.cz nebo přes instalovaný program Media Creator.

Bezplatně poskytujeme rovněž více než  5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz. Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.

 

8.

Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.
https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

 

9.

Onlinecvičení.cz – Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

 

10.

Školákov.eu – Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.
https://skolakov.eu/

 

11.

www.jazyky-online.info – výuku 8 světových jazyků online pro děti a žáky zdarma naleznete na www.jazyky-online.info

12.

KLETT.CZ Online cvičení jsou dostupná pro anglický, německý, španělský, francouzský a ruský jazyk. Vycházejí z jednotlivých lekcí, které se nacházejí v příslušných učebnicích Klett nakladatelství. Pro využívání těchto online cvičení se není třeba registrovat na webových stránkách Klett nakladatelství. Všechna online cvičení jsou dostupná zdarma. https://klett.cz/online_cviceni.php#lang=english&book=chill_out&cap=1&

13.

Gramar.in úlohy z českého jazyka pro děti na ZŠ. https://www.gramar.in/cs/

 

14.

Umíme česky – procvičování češtiny online https://www.umimecesky.cz/

 

15.

Matýskova matematika – procvičování matematiky pro I. stupeň  http://www.matyskova-matematika.cz/

16.

Edufix.cz – Přípravné online kurzy na Přijímací zkoušky na SŠ ZDARMA. Kurzy jsou dostupné na https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory. Technicky to lze provést přes slevový kupón se 100% slevou – PRIJIMACKY2020, který student vyplní před výběrem platby.
2. Otevření platformy pro možnost online výuky pro školy ZDARMA. Platformu lze využít pro upload výukových videí, tvorbu testů/úkolů a upload pdf materiálů.
V případě zájmu nebo jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

 

17.

Speedmat – domácí cvičení z matematiky www.speedmath.eu

 

18.

Zatracená čeština – Nejde o pouhé procvičování, ale o zcela původní lineární výukový program obsahující učivo českého jazyka v rozsahu celé základní školy, který kromě jazykových znalostí a pravopisných dovedností rozvíjí systematické myšlení. https://www.jsemdoma.online/

 

19.

Sogoodlanguages – výuka cizích jazyků https://www.sogoodlanguages.com/cs/ocitli-jste-se-v-roli-ucitele-15-online-zdroju-zdarma/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Pos%C3%ADl%C3%A1me+tipy+na+bezplatn%C3%A9+online+zdroje+pro+v%C3%BDuku+jazyk%C5%AF&utm_campaign=2020+03+SGL+%C5%A0KOL%C3%81M+LB

20.

Netfilm – filmové příběhy režiséra Davida Vignera on-line na portálu NETFILM.CZ. Portál právě teď v rámci jedné registrace nabízí speciální možnost pro přihlášení žáků. Poprvé si tak mohou preventivní filmy přehrát v prostředí domova i se svými rodiči. Filmy jsou vytvořené speciálně pro žáky a citlivě mapují důležitá společenská témata. http://www.netfilm.cz

21.

Taktik – 100 hodin výukových videí – Čj a M; veškeré učivo druhého stupně.  On-line výuková videa, opakování, cvičení, testy, hodnocení. KLIKNI PRO PŘÍSTUP ZDARMA http://go.sparkpostmail.com/f/a/JtJGgBkqCii9GSDZlOvTbg~~/AAA-fAA~/RgRgXb-mP0QWaHR0cHM6Ly92cG9ob2RlLmN6L2NzL1cDc3BjQgoAIr06e17zSjB8Ug9pbmZvQHpzZHVrbGEuY3pYBAAASUk~

22.

JSNS.CZ –  Příběhy bezpráví. K dispozici je celkem 275 audiovizuálních lekcí spolu s více než 1150 výukovými materiály. Společně s vyučujícími ze všech typů škol ho mohou využívat také rodiče s dětmi a všichni další zájemci. JSNS.CZ/online-vyuka

23.

WattsEnglish – zábavná interaktivní videa, k nimž teď můžete mít přístup Vy, Vaši učitelé i Vaši studenti na 30 dní ZDARMA! Stačí si vytvořit nový účet na http://www.mywowenglish.com a veškerá videa jsou na 30 dní ode dne registrace k dispozici zdarma online na portále

24.

Didakta.cz – výukové materiály 

–       aplikace jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7, 8, 10

–       ke spouštění našich výukových materiálů důrazně doporučujeme využít naši vlastní aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash. Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip