Domácí výuka v době uzavření školy

Zadání domácí přípravy bude v průběhu zrušení výuky probíhat prostřednictvím systému BAKALÁŘI – KOMENS, kdy vyučující jednotlivých předmětů budou zadávat učivo a procvičování pro žáky jednotlivých tříd. Třídní učitelé I. stupně budou využívat též zadání úkolů telefonicky.

Žáci jsou povinni sledovat zadání domácí přípravy a procvičování v systému BAKALÁŘI – KOMENS. Zadané učivo bude po ukončení opatření považováno za probrané, uložené domácí úkoly budou předloženy vyučujícím k hodnocení. Pokud má žák problém s přihlášením do systému BAKALÁŘI, spojí se co nejdříve se správcem BAKALÁŘE, Bc. Ladislavem Juríkem ladislav.jurik@outlook.com a zažádá o přidělení nového hesla. Nové přístupové údaje zašle správce BAKALÁŘE žadateli.

Po dobu od 16. března do 24. března (do 6:00) platí, že je zákaz volného pohybu po celém území Česka. Proto veškeré informace ohledně domácího vzdělávání budou probíhat elektronicky přes systém BAKALÁŘI – KOMENS nebo telefonicky.

1.A Mgr. Pavla Valouchová – po telefonické domluvě

1.B Mgr. Romana Vacková – po telefonické domluvě

2.A Mgr. Ilona Plachá – po telefonické domluvě

2.B Pavla Vyskočilová – po telefonické domluvě

3.A Mgr. Hana Krejnická – po telefonické domluvě

3.B Mgr. Klára Špičková – po telefonické domluvě

4.A Mgr. Michaela Holečková – po telefonické domluvě

4.B Andrea Hrušková – po telefonické domluvě

5.A Pavlína Žáčková – po telefonické domluvě

5.B Marcela Soukupová – prostřednictvím systému BAKALÁŘI – KOMENS

6.A Mgr. Eva Bydžovská – prostřednictvím systému BAKALÁŘI – KOMENS

6.B Mgr. Miriam Čermáková – prostřednictvím systému BAKALÁŘI – KOMENS

7.A Bc. Petr Slabý – prostřednictvím systému BAKALÁŘI – KOMENS

7.B Mgr. art. Josefína Severová – prostřednictvím systému BAKALÁŘI – KOMENS

8.A Mgr. Marie Toušová – prostřednictvím systému BAKALÁŘI – KOMENS

8.B Bc. Ladislav Jurík – prostřednictvím systému BAKALÁŘI – KOMENS

9.A Mgr. Barbora Hovorková – prostřednictvím systému BAKALÁŘI – KOMENS

9.B Bc. Ladislav Jurík – prostřednictvím systému BAKALÁŘI – KOMENS

 

Mgr. Hana Tvrdá každé – prostřednictvím systému BAKALÁŘI – KOMENS

PaeDr. Vladislav Beránek  – prostřednictvím systému BAKALÁŘI – KOMENS

Mgr. Přemysl Říha  – prostřednictvím systému BAKALÁŘI – KOMENS

Mgr. Ivanka Holubová  – prostřednictvím systému BAKALÁŘI – KOMENS

Bc. Stanislav Hykš  – prostřednictvím systému BAKALÁŘI – KOMENS

Mgr. Bc. Eva Doušová  – prostřednictvím systému BAKALÁŘI – KOMENS

Mgr. Bc. Hana Lejsková – prostřednictvím systému BAKALÁŘI – KOMENS