ZRUŠENÍ VÝUKY

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE!!!

Z nařízení vlády se od středy 11. března 2020 zavírají základní, střední a vyšší odborné školy. Toto nařízení vydalo Ministerstvo zdravotnictví kvůli šíření koronaviru a platí do odvolání.

Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření

Opatření o zákazu školní docházky, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství

Obědy ve školní jídelně budou automaticky odhlášeny.

 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Tiskopis vystavuje výhradně školské/dětské zařízení (škola) v případě jejich uzavření z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.

Zaměstnanec tímto tiskopisem (dle § 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.) uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného. Žádost o ošetřovné podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele, který žádost po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ.

Žadatel se telefonicky spojí s ekonomkou školy Ing. Janou Makovcovou (tel.: 606069021) která na žádost vyplní a elektronicky odešle žádost o ošetřovné.

Formulář je k vyzvednutí na OSSZ nebo je ke stažení zde: Žádost o ošetřovné.

 

Zadání domácí přípravy bude v průběhu zrušení výuky probíhat prostřednictvím systému BAKALÁŘI – KOMENS, kdy vyučující jednotlivých předmětů budou zadávat učivo a procvičování pro žáky jednotlivých tříd. Třídní učitelé I. stupně budou využívat též zadání úkolů telefonicky.