“Dítě v bezpečí”

V pátek 6.3.2020 se žáci 1.B zúčastnili kurzu sebeobrany v rámci projektu “Dítě v bezpečí”.

Byli seznámeni s nebezpečím, které je může v reálném životě potkat a jak se mu aktivně bránit, jak efektivně volat o pomoc, či  čelit šikaně.

Žáci si prakticky vyzkoušeli různé obranné techniky a každý obdržel certifikát o absolvování kurzu. A protože opakování je matka moudrosti, budou s paní učitelkou trénovat i v následujících dnech.

Na základě výborných zkušeností s lektory kurzu sebeobrany bude tento program zajištěn i pro ostatní třídy. Jedná se o dvouhodinový kurz. Platba za jednoho žáka na I. stupni činí 60 ,- Kč a žáka II. stupně 70,-Kč.