Informace k lyžařskému zájezdu

 

Termín:                       16. 02. 2020 (neděle) –    21. 02. 2020 (pátek)

Místo:                         pension Pinokio, Boží Dar

Vedoucí zájezdu:        Mgr. Bydžovská Eva

Instruktoři:                  Mgr. Vacková R., Bc.Hykš Stanislav, Mgr. Bc.Doušová Eva

Zdravotník:                 Mgr. Holečková Michaela

Pedagogický dozor:    Mgr. Holečková Michaela, Bc. Slabý Petr

Sraz:                          9,45 hodin na Dolním nádraží (pod přemostěním u vstupu do nádr. haly)

Odjezd na LVVZ:      10.00 hodin Dolní nádraží (pod přemostěním)

Příjezd z LVVZ:          cca v 11,30-12,00 hod. Dol. nádraží (odjezd z chaty v 11,00 hod.)

Cena zájezdu:              4 000,00 Kč (ubytování, pojištění plná penze: snídaně, oběd, večeře, vleky)

Doporučený seznam věcí:

 • oblečení na výcvik (bunda, oteplovačky)
 • lyžařskou výstroj (seřízené lyže a hole nebo snowboard, lyžařské brýle a boty, helma)
 • rukavice (minimálně dvoje)
 • lyžařská ochranná přilba (povinná), pokrývka hlavy
 • punčocháče, spodky nebo legíny, spodní prádlo či termoprádlo
 • oblečení na chatu
 • přezůvky (rychle přístupné v zavazadle)
 • pohodlná zimní turistická obuv
 • pyžamo, věci osobní hygieny,
 • plavky
 • doklady (k informacím přikládáme potřebné formuláře s možností jejich využití):
 • platný posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci – platnost je uvedena na posudku (možno použít kopii dokladu z loňské školy v přírodě, letního tábora případně jiné dětské akce)
 • čestné prohlášení zákonného zástupce o seřízeném vázání nebo potvrzení o seřízeném vázání ze servisu,
 • průkazka pojištěnce nebo její kopie (bude po dobu zájezdu uložena
  u zdravotnice zájezdu)
 • prohlášení zákonných zástupců dítěte – nesmí být starší jednoho dne – bude se odevzdávat při nástupu do autobusu

Nedoporučujeme vozit drahé věci (šperky, MP3, CD přehrávače, tablety apod.)!

 

V Karlových Varech dne 08. 01. 2020                                 Mgr. Eva Bydžovská

Bližší informace u Mgr. Bc. Evy Doušové na telefonním čísle 775855595

bezinfekčnost

čestné prohlašení o vázání

Prohlášení zákonných zástupců dítěte

 

Souhlasím s návštěvou bazénu mého syna/dcery …………………………………….…………………

 

žáka/žákyně…………………….třídy v rámci lyžařského výchovně výcvikového zájezdu.

 

 

V……………………………dne………………..                …………………………………..

podpis zákonného zástupce

 

 

 

 

 

Zde možno odstřihnout

—————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

Prohlášení zákonných zástupců dítěte

 

Souhlasím se samostatným odchodem mého syna/dcery ………………………….…………………

 

žáka/žákyně………………….třídy po příjezdu z LVVZ z terminálu Dolního nádraží K. Vary.

 

 

V……………………………dne………………..                …………………………………..

podpis zákonného zástupce