Český jazyk v prvním ročníku

VĚNUJTE CHVILKU POZORNOSTI NAŠIM PRVŇÁČKŮM

JSOU SICE MALÍ, ALE UŽ ZNAJÍ VŠECHNA PÍSMENKA A POMOCÍ NICH SE UMÍ VYJÁDŘIT. VYJADŘUJÍ SVÉ POCITY A MYŠLENKY A DOKÁŽÍ JE ZAZNAMENAT  V PSANÉM PROJEVU……TO NEJEN DÍKY GENETICKÉ METODĚ VÝUKY, ALE  HLAVNĚ DÍKY SKVĚLÉ PRÁCI VYUČUJÍCÍCH V PRVNÍCH TŘÍDÁCH (Mgr. Vackové a Mgr. Valouchové)