Noc ve škole

Ve dnech 17. a 18. ledna se žáci 8. B zúčastnili akce, kterou uspořádal p.uč. Kvapil společně s p.uč. Čermákovou. Šlo o akci kdy, se většina žáků rozhodla přespat ve škole za účelem zlepšení vztahů ve třídě a bližšího seznámení s naším novým třídním učitelem. Také jsme si chtěli užít pořádnou kopu legrace. Všechno z toho se do puntíku vyplnilo.

Měli jsme vytvořený plán, podle kterého jsme se drželi, ten plán obsahoval např.: třídnické aktivity, vaření, hry o spolupráci apod. Nejvíce jsme si užili všechny ty různé hry, které si pro nás pan učitel připravil, také samotné vaření bylo velice vtipné. A naučili jsem se dělat pizzu.  Na závěr dne jsme šli projevit svoje sportovní schopnosti, konkrétně ve florbale, nebo taktické myšlení hlavně v kartách.

Mně osobně tato akce dala to, že se dá s naší třídou spolupracovat, v tom jsme udělali obrovský pokrok. Ale jak říkal sám pan učitel, zdaleka nejsme na konci, co se tohoto týče. Byl jsem rád, že jsme se dokázali bavit jako jeden celý kolektiv a myslím si, že jsme se všichni dobře bavili, a to je hlavní.

Já osobně jsem si tuto akci moc užil a jsem rád, že se to povedlo takhle pěkně zorganizovat. Také jsem rád, že jsme nic nezničili :-).

Na závěr bych chtěl poděkovat celému vedení školy za to, že nám umožnilo tuto skvělou akci uspořádat a doufám, že tato akce nebyla poslední.

František Šindelář, žák 8. B