Kaštanový král

Během měsíce řijna a listopadu 2019 jsme sbírali kaštany a žaludy pro naše lesní zvířátka v oboře Linhart a v lázeňských parcích a lesích. Celkem jsme nasbírali 966 kg kaštanů a 50 kg žaludů. Musíme se všichni moc pochválit. Nejlepší sběrači byli odměněni medailemi, které nám vyrobil sponzor Jan Hadrava s firmou sladký život.

Dětem za jejich snahu děkujeme a velký dík náleží i našemu sponzorovi p. Hadravovi.