Informace pro strávníky školní jídelny

Příkaz ředitele č.  3/2019

O úpravě cen obědů

 Ceny obědů ve školní jídelně jsou vzhledem k nákladům na jejich výrobu stanoveny následovně:

  

  1. Kategorie od 3- 6 let za 1 oběd:                  22,- Kč
  2. Kategorie od 7- 10 let za 1 oběd:                22,- Kč 
  3. Kategorie od 11- 14 let za 1 oběd:              23,- Kč
  4. Kategorie od 15- 99 let za 1 oběd:              23,- Kč
  5. Zaměstnanci školy včetně důchodců:       25,- Kč
  6. Cena oběda pro cizí strávníky:                    50,- Kč           

 

Platnost tohoto příkazu je od 01.01.2020

  

V Karlových Varech dne 29. 11. 2019

 

 Mgr. Bc. Eva Doušová

 ředitelka školy