Barvy podzimu

Jak naznačují denní i noční teploty, léto nás již opustilo. Žáci 7., 8. a 9. ročníků se snažili v hodinách výtvarné výchovy zachytit podzimní tóny přírody, její tvary a proměnlivost …. a my můžeme konstatovat, že se jim to povedlo.