Adaptační pobyt 6. ročníků

Adaptační pobyt 6.A a 6.B se uskutečnil v rekreačním areálu na Vítkově Hoře. Ve středu v dopoledních hodinách jsme dorazili na místo, děti se rozdělily do skupin a ubytovaly se. Poté nás čekala první akce na letišti ve spolupráci s Celním Úřadem ČR. Akce byla moc podařena. Děti byly svědky vzletu soukromého letadla, dokonce prošly i “celní  kontrolou”. Dále následoval oběd a odpolední aktivity, v nichž byla zahájená soutěž o poklad Karla IV., ve které děti po celý pobyt usilovaly o získání zlatých dukátů. I další dny byly plné sportovních a soutěžních aktivit, které nám přinesly spostu nových dojmů a zážitků.