Informace z PPP pro rodiče

Vážení rodiče,

pokud končí pro Vaše dítě platnost Doporučení školského poradenského zařízení (máte uvedeno ve zprávě z PPP K. Vary), je třeba požádat poradnu o kontrolní vyšetření. Objednat se můžete těmito způsoby:

V případě, že platnost Doporučení ŠPZ uplynula, není možné poskytnout podpůrná opatření Vašemu dítěti do doby, než bude nová zpráva z PPP K. Vary.