Adaptační pobyt pro žáky 6. roč.

Ve dnech 11. – 13. září se na Vítkové Hoře uskuteční adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků. Děti čeká program složený z her, sportovních i poznávacích aktivit, který pro ně připravili třídní učitelé. Pevně věříme, že tento pobyt poskytne žákům a učitelům jedinečnou možnost hlouběji se poznat a stmelit v rámci třídy.

Odjezd, příjezd:

  • Sraz ve středu 11.09.2019 v 8:00 před budovou školy, odjezd z autobusové zastávky Tržnice Karlovy Vary  v 9:12
  • Návrat ke škole v pátek 13.09.2019 12:30 – 13:00
  • Obědy budou odhlášené ve středu a čtvrtek. V pátek po návratu ke škole učitelé odvedou děti na oběd do školní jídelny. Samostatný odchod po obědě v 13:30
  • Děti, které nechodí na obědy do školní jídelny, samostatně odchází domů ve 13:00.

Doufáme, že si žáci z pobytů přivezou spoustu skvělých zážitků a dobrou náladu.

Mgr. Eva Bydžovská

Mgr. Miriam Čermáková

Ludmila Findriková