Informace o školních obědech

Všichni strávníci se povinně nahlásí u vedoucí stravovaní paní Zahradníčkové na telefonním čísle 721 462 469.

Pokud se nenahlásí, nebudou obědy vydávány.