Výlet 5.A do Bečova

Třináctého června jsme se vydali na výlet s paní učitelkou Rožánkovou, Bydžovskou a paní asistentkou Findrikovou. Jeli jsme vlakem do Bečova nad Teplou, kde jsme měli možnost navštívit místní uměleckou kovárnu. Zde nám její majitel poskytl mnoho nových informací o tomto starém řemesle. Někteří z nás měli i možnost okusit náročnost tohoto řemesla.

Po návštěvě kovárny jsme šli do bečovské botanické zahrady. Zde, mezi stromy a v nádherně upravené zahradě jsme nejen relaxovali, hráli hry, ale získali i nové poznatky o přírodě a její nutné ochraně.

Moc se nám na výletě líbilo a měli jsme příležitost osobně poznat naši budoucí třídní učitelku Mgr. Evu Bydžovskou.