“Advokáti do škol”

Naše škola se 29. května 2019 zúčastnila projektu Advokáti do škol. Jednalo se o simulovaný soudní proces, kdy naše škola vystupovala v pozici obhájců proti státnímu zastupitelství. Tuto stranu sehrála Základní škola Jana Amose Komenského Karlovy Vary. Celý den probíhal v reálné soudní síni na Okresním soudu Karlovy Vary a „předsedajícím soudcem“ byl autor celého projektu JUDr. ICLic. Ronald Němec, Ph.D.

Týmu „Dukly“ se podařilo během celého simulovaného soudního jednání přednést dostatek argumentů pro obhájení zájmu svého klienta a tím celý spor „vyhrát“.

Celému tomuto dni však předcházela dlouhá příprava vybraných žáků z osmých a devátých ročníků, kdy se postupně seznamovali nejenom s celým sporem, ale i s potřebnou legislativou. Nahlédli například do trestního zákona, učili se chápat význam a podstatu jednotlivých paragrafů, pochopit pojmy „opilost“, polehčující okolnosti či tvrdost zákona.

Celý tým Dukly by rád ještě jednou panu doktoru Němcovi poděkoval za jeho úžasný nápad a možnost tohoto projektu se zúčastnit.